งานบริหารพัสดุและยานพาหนะ

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่

งานบริหารพัสดุ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
46 หมู่ 3 ตำบลจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี 70150

โทรศัพท์

0-3272-0536-9  ต่อ 1009,1010,1011 หรือ 0-32720-524

เวลาทำการ

วันจันทร์ – วันศุกร์  เวลา 08.30 น. – 16.30 น. เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

แผนที่

กลับไปหน้าหลัก

Scroll to top