ขั้นตอนการโอนครุัณฑ์

1. หน่วยงานประสงค์จะโอนครุภัณฑ์ ให้สำรวจครุภัณฑ์พร้อมตรวจเช็ครหัสครุภัณฑ์ให้ถูกต้องครบถ้วน

2. หน่วยงานรับแบบฟอร์มการโอนครุภัณฑ์ที่งานบริหารพัสดุ (ลิงค์ดาวน์โหลด)

3. กรอกรายละเอียดของครุภัณฑ์ที่ประสงค์จะโอนให้ครบถ้วน (ในแบบโอนครุภัณฑ์)

3.1 ระบุสถานที่ใช้งานใหม่ให้ชัดเจน

3.2 ลงลายมือชื่อผู้โอนครุภัณฑ์ ผู้รับโอนครุภัณฑ์

3.3 ลงวันที่โอนครุภัณฑ์และรับโอนครุภัณฑ์ให้ชัดเจน

4. หน่วยงานทำบันทึกข้อความส่งให้งานบริหารพัสดุ พร้อมแนบใบโอนครุภัณฑ์ตามข้อ 3

5. ให้หน่วยงานที่โอนครุภัณฑ์ตัดรายการครุภัณฑ์นั้นออกจากทะเบียนคุมของหน่วยงานตั้งแต่วันที่โอนครุภัณฑ์

6. ให้หน่วยงานที่รับโอนครุภัณฑ์เพิ่มรายการคุมครุภัณฑ์ที่ทะเบียนคุมครุภัณฑ์ของหน่วยงานตั้งแต่วันที่รับโอนครุภัณฑ์


วงเงินไม่เกิน 500,000 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

จำนวนผู้เยี่ยมชม

วันนี้ :
2
เมื่อวาน :
5
สัปดาห์นี้ :
253
สัปดาห์นี้ที่แล้ว :
240
เดือนนี้ :
700
เดือนที่แล้ว :
552
รวมทั้งหมด :
1,152
You IP : 35.175.191.150
Server Time : Tue 2019-Sep-24, 02:53:28

ราคาน้ำมันวันนี้