เป้าประสงค์  
     
เป้าประสงค์

1.

สำนักงานอธิการบดีมีระบบการบริหารจัดการที่สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานและมหาวิทยาลัย

     
  2. มีการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและสร้างสรรค์งานบริการให้เกิด     คุณค่าและคุณภาพ
     
  3. มีกระบวนงานการบริการที่มีคุณค่าอย่างน้อยปีละ 1 งาน
     
  4. มหาวิทยาลัยมีอาคารสถานที่สวนสุขภาพและภูมิทัศน์ที่เน้นความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย และสวยงาม
     
  5. มีระบบและกลไกในการพัฒนาบุคลากร ส่งเสริมเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพของบุคคลกรสายสนับสนุน และมีระบบกลไกการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ชัดเจน
     
  6. ผ่านการประเมินคุณภาพจากผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับ “ดีมาก”

วงเงินไม่เกิน 500,000 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

จำนวนผู้เยี่ยมชม

วันนี้ :
7
เมื่อวาน :
5
สัปดาห์นี้ :
253
สัปดาห์นี้ที่แล้ว :
240
เดือนนี้ :
700
เดือนที่แล้ว :
552
รวมทั้งหมด :
1,152
You IP : 35.175.191.150
Server Time : Tue 2019-Sep-24, 03:25:57

ราคาน้ำมันวันนี้